Bemutatkozás

Módszertan

A tábor programja azon a felismerésen alapul, hogy a gyerekek figyelmét kifejezetten könnyen meg lehet nyerni a világ egyik legnépszerűbb, végtelen építkezést és fejlődést nyújtó játékának segítségével. Gamerek bevonásával olyan egyéni és csoportos feladatokat, kihívásokat adunk a gyerekeknek, amiken keresztül a valóságban is hasznos képességeket tanulhatnak meg és gyakorolhatnak. A számítógép világából kilépve kézműves foglalkozásokon a játék világához kapcsolódóan készítenek különböző tárgyakat. Az alkotás örömének megélése magabiztossá, motiválttá teszi őket. Tanítjuk még a biztonságos internethasználatot és netikettet is.
Az utolsó napon az ünnepélyes táborzárón bemutatjuk a szülőknek, hogy mi történt a táborban egész héten.

A gyerekek olyan felnőttekkel és kortársaikkal tölthetnek egy hetet, akik hasonlóan rajonganak a Minecraft világáért. A Craftáborban a Minecraftot a szociális kompetenciák fejlesztésében alkalmazzuk. A gyerekek egyéni és csapatban végrehajtandó kihívásokat kapnak. Az egyéni teljesítmények hozzáadódnak a csapat összteljesítményéhez. A tábor módszertana játékosításra épült, amely a játékok és játékelemek alkalmazását jelenti az élet virtuális világon kívüli területein. A játékosítás célja, hogy a valódi élet folyamatait érdekesebbé és eredményesebbé tegye.

Az egész nap zajló játékok és játékos foglalkozások során fejlesztjük a gyerekek kézügyességét és a vizualitását, kreativitását, szociális kompetenciáit, problémamegoldó képességüket, kommunikációs, együttműködési készségüket. Technikákat mutatunk a stressz, frusztráció, konfliktus kezelésére, a testük frissítésére különféle játékos mozgásokkal, tornagyakorlatokkal. A tábor módszertana a nem formális pedagógia elveire épül, amelyben a demokratikus keretek és a szabad véleménynyilvánítás feltétele teremti meg azt a fajta közeget, melyben sikeressé válik a tanulás folyamata. A játékok, a gyakorlatok, a mindennapi rutin feladatok (ebéd, uzsonna készítés pl.) közben játszva, önirányítottan, a személyes élményeken keresztül tanulnak. A közös, interakción alapuló tanulás folyamatában a fókusz az egyéni kompetenciák fejlesztésére irányul. A tábor első napján megismerkedünk, közösen megalkotjuk a tábor házirendjét. Minden reggel közösen a gyerekekkel értékeljük az előző napot, megbeszéljük az előző napi eseményeket, élményeket, és azt is, mi fog aznap történni. Tapasztalatunk az, hogy szívesen beszélnek az élményeikről, legyen az akár negatív is. Ilyenkor beszámolnak a játékban lezajlott eseményekről, sikereikről, kudarcaikról is, ami segíti a játékélmény feldolgozását.